Pot edita site-ul după ce a fost publicat?

Da, poţi edita conţinutul website-ului tău după ce acesta a fost publicat online. Efectuează modificările dorite iar după ce ai terminat, dă click pe butonul 'Publicare' pentru ca vizitatorii site-ului să poată vedea modificările făcute.

Cum pot face site-ul vizibil online pentru clienţii mei?

După ce ai terminat editarea conţinutului, trebuie să publici site-ul online pentru ca acesta să devină vizibil clienţilor tăi. Publicarea site-ului se realizează printr-un click pe butonul ‘Publicare’, poziţionat în interfaţa Pagix. După ce publicarea a fost realizată poţi edita din nou conţinutul site-ului. Este foarte important de reţinut că de fiecare dată când operezi modificări pe site, trebuie să dai click pe butonul ‘Publicare’ pentru ca acestea să fie vizibile vizitatorilor.