Servicii. Serviciile oferite includ numeroase instrumente de construire a paginilor web și editorul web operate și găzduite de Pagix ca utilizatorii să creeze și să publice website-uri proprii. Pagix este un serviciu oferit de S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL S.N.C., Sat. Palota, nr. 119 / A, 417516, Palota, Bihor, România.

 

Director general: Francisc Osvald

CUI:RO26332771

Nr. înreg. Reg. Comerțului: J05/1591/2009,

Oradea, Bihor (ROMÂNIA)

 

Aplicabilitate. Ofertele de preț, comenzile, serviciile, facturile și livrările oferite de Pagix sunt supuse termenilor și condițiilor generale enumerate mai jos, care sunt acceptate în totalitate și necondiționat de către utilizator. Termenii și condițiile prevalează asupra oricărei dispoziții contrare prezentate de către utilizator. O astfel de dispoziție contrară se aplică numai în cazul în care Pagix și utilizatorul au convenit în scris în mod expres. Cu toate acestea, în cazul în care Termenii și condițiile nu sunt compatibile cu oricare dintre prevederile unui acord scris încheiat între Pagix și utilizator, dispozițiile prevăzute în acest acord vor prevala.


Înregistrarea. În scopul de a avea acces la website-ul Pagix, la funcționalitatea editorului și la crearea de website-uri, utilizatorului i se cere să se înregistreze cu un nume de utilizator și o parolă de acces. Numele de utilizator și parola de acces pot fi utilizate numai de către utilizator și utilizatorul este responsabil și răspunzător pentru toate activitățile care au loc sub numele de utilizator înregistrat, inclusiv de menținerea securizată a parolei de utilizator. Utilizatorul ia la cunoștință, consimte și este de acord că Pagix poate accesa, păstra și divulga informațiile legate de contul utilizatorului (inclusiv numele de utilizator și informațiile de contact) și, dacă este necesar să facă acest lucru prin lege sau în buna credință, consideră că un astfel de acces, conservarea sau dezvăluirea este rezonabil necesară sau potrivită în următoarele cazuri: (a) în conformitate cu procedurile legale; (b) pusă în aplicare prin acești Termeni și condiții (c) răspunde cererilor conform cărora orice conținut încalcă drepturile unor terți; (d) răspunde la solicitările utilizatorului pentru serviciul clienți, sau (e) protejează drepturile, proprietatea sau siguranța personală a Pagix, a utilizatorilor săi și a publicului. Politica de confidențialitate Pagix reglementează în detaliu modul în care Pagix poate utiliza și dezvălui informațiile de cont ale utilizatorului.


Sub-domenii. Ca parte a website-ului Pagix și a editorului, Pagix oferă, de asemenea, acces utilizatorilor înregistrați la sub-domeniile Pagix (ex:. [subdomeniu].pagix.ro), în condițiile stabilite prin acest document pentru unicul scop de găzduire a website-ului propriu. Pagix păstrează toate drepturile către și pentru orice subdomeniu Pagix și are dreptul de a revoca sau de a suspenda utilizarea unui subdomeniu, în orice moment, fără motiv, printr-o notificare prin e-mail cu 14 zile în avans. Subdomeniul Pagix nu este transferabil.

 

Înregistrare de Domeniu, Găzduire Domeniu, Încheiere şi Modificare Furnizor. 

1.1. Utilizatorul va primi un subdomeniu gratuit Pagix, care poate fi actualizat cu un pachet plătit ce va include un domeniu de top (de ex. eu sau com). Pentru pachetele Bază, Avansat şi Pro înregistrarea domeniului este obligatorie pe o perioadă de minim un an. La finalul acestui an, contractul va fi reînnoit pentru anul următor, cu condiţia ca acest contract să nu fi fost întrerupt cu şase săptămâni înainte de încheierea primului an. Taxa lunară pentru întreţinere şi găzduire de domeniu depinde de pachetul ales. Taxa lunară se plăteşte în avans pe un an. Utilizatorul poate alege din următoarele domenii: .co.uk, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu, cu excepţia domeniilor premium sau cele licitate. În ceea ce priveşte domeniile .ro, nu există taxă anuală pentru domeniu. Domeniile .ro se cumpără şi se achită o singură dată, acestea fiind valabile pe termen nelimitat. Pentru mai multe informații legate de domeniile .ro vă rugăm să consultați site-ul www.rotld.ro (Registrul pentru Nume de Domenii Internet cu codul de țara .ro)  

1.2. Pagix acţionează ca intermediar între utilizator şi organizaţia care deţine autoritatea de a înregistra nume de domenii, înaintând cererea utilizatorului pentru înregistrarea şi mentenanţa domeniului. Utilizatorul va comunica Pagix ce domeniu doreşte să achiziţioneze şi Pagix va urma procedeul corespunzător. De asemenea, Pagix va înainta datele utilizatorului, primite cu acest scop unic, către organizaţie. Acordul întregistrării numelui domeniului va fi între utilizator şi organizaţie, organizaţia acţionând în privinţa înregistrării domeniul dorit.

1.3. Utilizatorul va trimite toate datele/informaţiile necesare (cerere de domeniu) şi numele de domeniu dorit via formular Pagix. Utilizatorul garantează că toate datele oferite pentru înregistrarea de domeniu sunt adevărate, corecte, actualizate şi complete, va garanta că are dreptul de a solicita înregistrarea domeniului şi, din cunoştinţele sale, nici înregistrarea numelui de domeniu şi nici metoda prin care este acesta este utilizat, direct sau indirect, încalcă drepturile legale ale unei terţe părţi sau ale legii în general. În cazul în care deţinătorul domeniului .de nu este stabilit în Germania, va desemna un Contact Administrativ (Admin-C) care trebuie să deţină domiciliul în Germania şi care va fi împuternicit să acţioneze în numele proprietarului şi va putea deţine un domeniu .de, aşa cum e precizat în sec. 184 a Codului German de Procedură Civilă, sec. 132 a Codului German de Procedură Civilă, sec. 56 paragraful 3 a Codului German de Procedură a Curţii Administrative, şi în sec. 15 a Actului de Procedură Administrativă Germană şi în prevederile legii administrative ale Statelor Germane (Länder). Înregistrarea numelor de domenii, altele decât extensiile .de, vor fi guvernate de reglementările înregistrării domeniului şi prevederilor aplicabile în ţara corespunzătoare. Utilizatorul va informa Pagix în scris, fără întârziere, despre orice schimbări în aceste date. Partenerul tehnic în procesul de înregistrare a domeniului va fi mereu Pagix. Indiferent de precondiţiile înregistrării domeniului, datele furnizate trebuie să includă numele întreg al utilizatorului, adresa de facturare unde se pot trimite documente şi notificări (nu se acceptă adrese anonime), adresă de e-mail şi numere de contact.

1.4. Pagix va solicita înregistrarea domeniului dorit din partea utilizatorului cu informaţiile furnizate de către utilizator în acest scop unic. Pagix va solicita activarea numelui domeniului numai după ce utilizatorul a achitat taxele consimţite contractual. Pagix va continua să furnizeze administrarea neîntreruptă a domeniului şi a serviciilor de găzduire pentru utilizator, după încheierea primului an, doar dacă plăţile lunare pentru anul următor au fost achitate în avans (în conformitate cu Înregistrare de Domeniu, Găzduire Domeniu, Încheiere şi Modificare Furnizor, 1.1). Pagix nu deţine nicio influenţă asupra organizaţiei. Pagix nu poate garanta că numele de domeniu dorit poate fi înregistrat de către organizaţie, că nu este sau nu va fi solicitat de către o altă parte. Informaţiile Pagix referitoare la gratuitatea domeniului dorit sau dacă acesta nu este obţinut printr-o parte terţă, iar confirmarea utilizatorului că disponibilitatea rezultatelor de căutare pentru numele de domeniu dorit, sunt vailde doar în momentul efectuării căutării de către Pagix. Nicio înregistrare de domeniu nu va fi validă până când organizaţia nu acceptă înregistrarea şi activează numele de domeniu. Domeniul dorit cumpărat prin intermediul Pagix poate fi conectat doar cu website creat cu Sitebuilder Tool.

1.5. Înainte de înregistrarea unui nume de domeniu, utilizatorul se va asigura că nici înregistrarea domeniului şi nici metoda prin care se face aceasta nu încalcă drepturile legale ale unei părţi terţe, în mod direct sau indirect.

1.6. Utilizatorul nu poate schimba numele domeniului dorit odată ce s-a trimis cererea de domeniu către Pagix. Cu toate acestea, utilizatorul are dreptul de a alege un alt nume de domeniu în cazul în care cel dorit este alocat altcuiva, în timp ce cererea de domeniu este trimisă către organizaţie. Acest lucru nu se aplică în cazul în care utilizatorul doreşte să schimbe furnizorul şi furnizorul antecedent respinge cererea de modificare. Este responsabilitatea utilizatorului de a se asigura că eliberarea domeniului de către furnizorul precedent, sau înregistrarea cererii unui al doilea domeniu să fie realizate contra unui cost adiţional. Utilizatorul nu are dreptul la o înlocuire gratuită a domeniului dacă trebuie să şteargă domeniul original sau dacă domeniul este şters ca urmare a unei dispute legate de domeniu.

1.7. Utilizatorul poate delega un furnizor, altul decât Pagix, să îi administreze domeniul. Drepturile şi obligaţiile utilizatorului menţionate în contract rămân neafectate de către schimbarea furnizorului. Contractul mai sus menţionat poate fi încheiat precum este stipulat în contractul în sine.

1.8. Există o perioadă de notificare de sase saptamani, pentru a anula serviciul de găzduire a domeniului. Orice anulare, eliminare sau modificare a furnizorului trebuie comunicată în scris. Dacă utilizatorul anulează găzduirea domeniului la Pagix şi/sau utilizatorul solicită modificări în furnizorul de găzduire, iar Pagix nu primeşte AuthInfo la timp, în urma modificărilor târzii de la furnizor, şi/sau din partea utilizatorului, şi/sau datorită precondiţiilor necesare pentru aprobarea schimbării nu sunt întrunite, Pagix are dreptul de a solicita eliminarea/ştergerea domeniului de la organizaţie. Dacă mai sus menţionatele condiţii sunt întrunite de către utilizator, Pagix va autoriza schimbarea furnizorului.

1.9. Pagix trebuie informat fără nicio întârziere dacă utilizatorul îşi pierde drepturile la domeniul înregistrat.

1.10. Pagix va furniza conexiune şi disponibilitate continuă pe server, cu excepţia lucrărilor de mentenanţă programate şi a oricăror întreruperi de conexiune şi acces ce depăşesc capacităţile noastre, cauzate, spre exemplu, de acte naturale, influenţe externe sau probleme de server ori de transmisiune.

1.11. Pagix nu va furniza un tablou de bord pentru ca utilizatorul să realizeze modificări în DNS (Domain Name System). Toate modificările necesare pentru Înregistrare de Domeniu, Găzduire Domeniu, Încheiere şi Modificare Furnizor vor fi realizate de către echipa Pagix.


Aplicațiile și serviciile de la terțe părți. Website-ul Pagix și editorul pot conține link-uri către paginile web ale terților, inclusiv linkuri către website-urile utilizatorilor, texte ale terțelor părți, fluxuri video, oferte, aplicații software (inclusiv widget-uri), precum și componente externe furnizate de o terță parte pentru a asigura un anumit nivel de funcționalitate. Această funcţionalitate poate face o anumită caracteristică a website-ului Pagix şi/ sau a editorului şi/ sau a website-urilor dependente de componenta externă a website-ului Pagix şi/ sau editorului şi/ sau ale website-urilor care pot fi complet dependente de elemente externe pentru funcțiune. Pagix nu oferă în niciun caz garanții, pretenții sau furnizarea de orice fel a aplicațiilor și serviciilor unor terțe părți. Pagix nu monitorizează în mod regulat aceste programe și servicii ale terțelor părți și nu își asumă răspunderea (inclusiv, fără limitare, orice viruși sau alte caracteristici de dezactivare). Pagix oferă doar acces la și găzduiește conținutul serviciului său pentru utilizatori. Pagix nu susține, sprijină, reprezintă sau garantează veridicitatea, precizia, funcționalitatea, securitatea, legalitatea, calitatea sau fiabilitatea a oricăror astfel de comunicări sau conținuturi postate prin intermediul aplicațiilor și serviciilor terțelor părți sau aprobă oricare dintre opiniile exprimate prin intermediul aplicațiilor și serviciilor terțelor părți. Pagix își rezervă dreptul ca, în orice moment, să poată elimina, bloca accesul la sau de a refuza de a posta, afișa sau distribui orice conținut sau materiale sau orice alt tip de website-uri pentru orice motiv sau pentru nici un motiv, în mod discreționar. Pagix își rezervă dreptul de a închide accesul utilizatorului la website sau la toate serviciile de tip interactiv, și de a elimina sau dezactiva accesul la orice website-uri sau orice conținut al utilizatorului, în orice moment, fără notificare în prealabil (sau fără motiv).


Domeniul de utilizare. Utilizatorii vor folosi editorul și website-urile în scopul prevăzut și anume acela de a crea website-uri profesionale pentru afacerea proprie. Există o perioadă demo de 30 zile, în timpul sau la finalul căreia utilizatorul poate achiziţiona pachetul potrivit nevoilor sale. Dacă nu veţi achiziţiona un pachet până la finalul perioadei demo, nu veţi putea publica niciun fel de modificări iar website-ul va fi şters după 6 luni. Dacă alegeţi să achiziţionaţi un pachet, veţi achita toate taxele necesare, descrise pe site-ul Pagix. Utilizatorii care au creat un website gratuit înainte de începutul perioadei demo, îşi vor păstra website-ul gratuit în continuare! Pagix îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile oricând. Preţurile modificate nu vor fi taxate retroactiv, ci doar la cumpărăturile ulterioare. Utilizatorul nu va încarca, publica, posta, distribui sau disemina materiale de orice fel care defăimează, abuzează, intimidează, urmărește, amenință sau, după caz, încalcă drepturile legale (cum ar fi drepturile la confidențialitate și publicitate) ale altora și nu va încărca, publica, posta, distribui sau disemina orice tip de conținut care este considerat ca fiind pornografic și/ sau obscen de către Pagix. Acest tip de materiale include, dar nu se limitează la, pornografie comercială, pedofilie, incest, bestialitate, pornografie infantilă, sau conținut similar, care încalcă legile aflate în vigoare. Pagix va raporta orice dovadă de pedofilie, incest și/ sau bestialitate, împreună cu toate datele de identificare ale utilizatorului și informațiile acestuia, agențiilor de aplicare a legii. Utilizatorul nu poate folosi website-ul Pagix și/ sau editorul și/ sau website-urile și/ sau subdomeniile Pagix pentru a crea site-uri cu conținut, cum ar fi cel pornografic sau care promovează violența și care nu este în general considerat a fi adecvat pentru vizionarea de către copii. Utilizatorul Pagix nu poate folosi editorul și/ sau subdomeniile Pagix și/ sau website-urile pentru hosting și/ sau distribuția și/ sau publicarea de conținut pentru adulți, inclusiv utilizarea serviciilor de escortă sau a serviciilor de prostituție. Utilizatorul nu poate încărca, publica, posta, distribui sau disemina materiale care întruchipează sau intenționează să întruchipeze alte persoane într-un mod care este menit să inducă în eroare, este derutant sau confuz și/ sau postarea de conținut care include materiale, sub orice formă, protejate de legile de proprietate intelectuală (sau de drepturile la intimitate și/ sau publicitate). Doar în cazurile în care utilizatorul deține sau are control asupra acestor drepturi, acesta poate posta în calitate de persoană fizică informații despre companii fără acordul exprimat al acestor părți. Utilizatorul nu poate încărca, publica, posta, distribui sau difuza fişiere care conţin viruşi, malware, coduri rău intenţionate, fişiere corupte sau orice fel de software sau programe similare care pot deteriora funcţionarea computerului altora sau pentru transmiterea de spam și/ sau orice tip de viral marketing, scheme piramidale şi/ sau phishing şi nu pot folosi linkuri afiliate pentru vânzătorii terți care nu au aprobat accesul în programele afiliate. Utilizatorul nu va folosi website-ul Pagix și/ sau editorul și/ sau website-urile și/ sau sub-domeniile Pagix pentru a recolta sau, în alt mod, culege informații despre alții, inclusiv adrese de e-mail, fără consimțământul acestora. Utilizatorul nu va folosi website-ul Pagix pentru campanii de tip linkbuilding sau spamming. Utilizatorul nu va trimite mesaje e-mail în cantitate mare (spam) cu conținut identic prin server-ul Pagix sau server-ele partenerilor fără acceptul în prealabil a destinatarilor acestor mesaje.

Pagix nu permite link building. Pentru a evita asemenea cazuri, toate linkurile externe de la website-urile create în timpul perioadei demo, vor primi atributul rel “No Follow” (rel = “nofollow”). Doar linkurile externe provenite din website-urile create cu pachetele Pro vor primi atributul rel “Follow” (rel = “follow”). În timp ce Pagix nu este responsabil pentru conţinutul utilizatorului, îşi rezervă dreptul de a elimina orice conţinut considerat rasist, abuziv, dăunător, ilegal sau inacceptabil din orice motiv şi fără explicaţii ulterioare.

 

Facturare și Plata. Prețurile Serviciilor oferite de Pagix includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare. Pagix va emite către Utilizator o factură pentru Serviciile livrate, obligaţia Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare. Pagix va transmite Utilizatorului factura aferentă comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în contul Utilizatorului sau/și prin poştă electronică, la adresa de e-mail menționată de Utilizator în contul său. Website-ul Pagix foloseşte pentru toate tranzacţiile online serviciile platformei EuPlatesc.ro. Plata se bazează pe un sistem securizat de procesare a tranzacţiilor online care oferă confidenţialitate, siguranţă şi simplitate în achiziţia produselor şi serviciilor prin Internet. Datele cardului de plată ale clientul/utilizatorului/cumpărătorului nu vor fi accesibile Pagix şi nici nu vor fi stocate de către Pagix.


Spațiu de stocare. Spațiul de stocare depinde de pachetul pentru care optați. Pagix își rezervă dreptul de a include link-uri de promovare ale Pagix pe website-uri. Materialele încărcate pe website-uri pot fi supuse unor limitări de utilizare, reproducere şi/ sau difuzare. Pagix îşi păstrează dreptul de a crea şi/ sau a modifica limitele de utilizare şi depozitare la discreţia sa în orice moment, cu sau fără preaviz. Utilizatorul este responsabil pentru luarea la cunoștință a acestor limitări. Pagix nu are nici o responsabilitate pentru ștergerea sau incapacitatea de a stoca sau transmite conținutul menținut de Pagix iar utilizatorul este singurul responsabil pentru crearea de copii de rezervă ale acestui conținut și ale website-urilor sale.


Imagini gratuite de la terți. Pagix oferă acces utilizatorului la imagini profesionale de stoc gratuite. Utilizatorul este de acord să adere la toate condițiile și termenii stipulați de către Fotolia și 123RF. Utilizatorul nu va folosi imaginile furnizate ca instrument de branding, cum ar fi un logo sau orice tip de branding asociat cu imaginile furnizate pe website-uri. Utilizatorul nu va vinde imaginile, nici nu va salva sau folosi imaginile în altă parte, în afara website-urilor Pagix.


Imagini de la terți. Pagix oferă acces utilizatorului la imagini de stoc profesionale, printr-o integrare cu companiile Fotolia și 123RF prin achiziționarea de credit pentru imagine (i) și răscumpărarea de credit (e) pentru a achiziționa imaginea (i). Utilizatorul este de acord să adere la toate condițiile și termenii stipulați de către Fotolia și 123RF. Plata pentru aceste imagini de stoc profesionale trebuie efectuată prin card de credit, PayPal sau orice alt serviciu specificat de către Fotolia și 123RF, inclusiv TVA-ul național. Utilizatorul nu va folosi imaginile furnizate ca instrument de branding, cum ar fi un logo sau orice tip de branding asociat cu imaginile furnizate pe website-uri.


Actualizare și anulare. Utilizatorul este de acord să mențină actualitatea website-urilor create în mod regulat. În cazul în care un Utilizator nu accesează contul său Pagix sau nu actualizează website-ul gratuit pentru mai mult de şase luni, Pagix își rezervă dreptul de a elimina website-ul gratuit și de a bloca accesul la acesta.


Licența utilizatorului. Când utilizatorul postează conținut pe website-uri, dacă nu este indicat de Pagix într-un alt mod, utilizatorul oferă Pagix și afiliaților săi dreptul neexclusiv, fără drepturi de autor, perpetuu, irevocabil și sub licență de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate din, distribui, executa și afișa conținutul utilizatorului doar în legătură directă cu găzduirea website-urilor utilizatorilor, furnizarea și promovarea website-urilor și a editorului și exercitarea drepturilor acordate în acești termeni și condiții. Utilizatorul acordă Pagix, afiliaților săi și sub-licențiatorilor dreptul de a utiliza numele pe care utilizatorul îl postează în legătură cu un astfel de conținut, dacă aceștia aleg de cuviință. Utilizatorul declară și garantează că deține și controlează toate drepturile pentru conținutul postat.   


Forță majoră. Orice incapacitate a Pagix și/ sau editorului și/ sau a subdomeniilor Pagix și/ sau a website-urilor de a furniza servicii ca rezultat al situațiilor de forță majoră sau a altor incidente neprevăzute în afara responsabilității Pagix, inclusiv, dar nu limitat la, grevă, blocare, acte ale autorităților publice, încetarea ulterioară a oportunităților tehnice și rezervarea de către Pagix a ofertei la timp a serviciilor menționate mai sus, pentru durata lor și în conformitate cu impactul lor, scutește Pagix de la obligația de a respecta furnizarea, în orice moment, a serviciilor menționate mai sus de către Pagix și/ sau editorul și/ sau subdomenii Pagix și/ sau website-urile.


Drepturi de reziliere. Pagix își rezervă dreptul, la discreția sa, de a rezilia contul utilizatorului și accesul utilizatorului la website-ul Pagix sau la o parte a acestuia, și de a elimina sau a bloca website-ul pentru folosirea de Conținut inacceptabil sau pentru orice încălcare a acestor Termeni și Condiții.


Drepturi de autor și mărci comerciale. Întreg conținutul și alte materiale de pe website-ul Pagix și editorul sunt proprietatea Pagix și a licențiatorilor sau utilizatorilor săi și sunt protejate prin legile dreptului de autor. Toate drepturile care nu sunt în mod expres acordate de aceşti termeni sunt rezervate în mod expres. Pagix, logo-ul Pagix, precum și orice alt produs sau nume al serviciului sau sloganul conținute în website-ul Pagix sunt mărci înregistrate ale Pagix și ale furnizorilor săi, și nu pot fi copiate, imitate sau folosite, în totalitate sau în parte, fără permisiunea prealabilă în scris a Pagix sau a titularului mărcii comerciale aplicabile. Utilizatorul nu poate folosi nici o meta etichetă sau alt tip de text ascuns folosind termenii „Cylex“, „Pagix“, sau orice alt nume, marcă, produs sau serviciu oferit de Pagix fără permisiunea prealabilă în scris. În plus, aspectul site-ului Pagix, inclusiv toate anteturile de pagină, elementele grafice personalizate, butoanele, icoanele și script-urile, care pot fi mărci ale unor servicii, mărci comerciale și/ sau mărci ale Pagix și nu pot fi copiate, imitate sau folosite, în totalitate sau în parte, fără acordul prealabil în scris. Toate celelalte mărci comerciale, mărci comerciale înregistrate, numele de produse sau logo-uri menționate în website-ul Pagix sunt proprietatea deținătorilor lor. Referirea la orice produse, serviciu, procese sau la alte informații, mărci, producători, furnizori sau alte nume nu constituie și nu implică aprobarea, sponsorizarea sau recomandarea acestora de către Pagix.


Răspundere (1) Utilizatorul întelege și recunoaște că relațiile de afaceri, corespondența sau interacțiunile cu website-urile de utilizator, termenii și condițiile, garanțiile sau reprezentările asociate cu astfel de tranzacții sau interacțiuni sunt exclusiv realizate între utilizator și operatorul acestor website-uri de utilizator. Pagix nu va fi responsabil sau răspunzător pentru conținutul, funcționalitatea, legalitatea, corectitudinea, integritatea, calitatea, fiabilitatea, securitatea sau utilitatea website-urilor. Pagix va fi raspunzător față de utilizator pentru orice prejudiciu cauzat din intenție sau din neglijență gravă. În alte cazuri, Pagix nu este răspunzător pentru daunele indirecte sau directe, în special, nu pentru pierderea profitului și/ sau întreruperea operațiunilor venite de la utilizatorii sau clienții săi. Pretențiile obligatorii statutare ale utilizatorului nu vor fi afectate prin prezenta, acest lucru este valabil, mai presus de toate, la cereri de despăgubire datorate daunelor asupra vieţii unei persoane, corpului sau sănătății.


Răspundere (2) În cazul în care prejudiciul se datorează încălcării unei obligații contractuale materiale sau încălcării unei obligații de gestiune care permite îndeplinirea corespunzătoare a achiziției și a îndeplinirii unor acțiuni de care utilizatorul depinde în mod regulat, în cazul în care Pagix este responsabil pentru o astfel de încălcare a drepturilor, Pagix este responsabil în conformitate cu prevederile legale. În caz de neglijență însă, răspunderea este limitată la daunele previzibile și tipice.


Precizări legale. Pagix nu garantează înregistrarea domeniului cerut de utilizator. Dacă domeniul cerut nu poate fi înregistrat, Utilizatorul va avea posibilitatea să aleagă un alt nume de domeniu. Pagix nu este răspunzător pentru conținutul furnizat de Utilizator. În special, Pagix nu are nici o obligație de a verifica dacă folosirea acestui conținut încalcă orice drepturi ale terțelor părți.

 

Legislație aplicabilă.. Acești Termeni și Condiții și vânzările efectuate în aceste condiții vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legislația română.

 

Jurisdicție. Locația exclusivă privind toate litigiile referitoare la serviciile oferite de Pagix este situată în Oradea, județul Bihor, România. Pentru toate cererile de orice fel care decurg din sau în legătură cu o situație sub termenii și condițiile de față, legislația românească este aplicabilă.


Nulitate. Orice înțelegeri, prevederi și modificări aduse acestor Termeni și Condiții trebuie să fie făcută în scris pentru a fi valabilă, în conformitate cu sec.126b BGB. În cazul în care oricare din prevederile acestor termeni este sau devine nulă, ilegală sau cu caracter neexecutoriu, aceasta nu afectează valabilitatea altor prevederi. Același caracter se aplică și în cazul oricărei omisiuni contractuale. Orice prevedere nulă va fi înlocuită de către prevederea cu caracter executoriu care exprima cel mai bine intenția părților și a prevederii nule.

Condiții de revocare/reziliere a contractului


Drept de retragere. Utilizatorul are dreptul de a se retrage de la înțelegerea contractuală în termen de patrusprezece (14) zile calendaristice, fără nici un motiv. Perioada de revocare este de patrusprezece zile de la data încheierii înțelegerii. În cazul în care Utilizatorul decide să se retragă de la înțelegerea contractuală, acesta trebuie să anunțe Pagix printr-o înștiințare clară sub forma unei scrisori, fax sau prin intermediul unui e-mail.

 

S.C. Cylex Tehnologia Informației Internațional S.N.C.

Sat. Palota, nr. 119 / A

Cod poștal: 417516

Bihor

România

E-mail: info@cylex.ro

 

Director General: Francisc Osvald

CUI: RO26332771

Nr. înreg. Reg. Comerțului: J05/1591/2009

Oradea, Bihor (ROMÂNIA)

 

Pentru a-și exercita dreptul de retragere este suficient ca Utilizatorul să trimită o notificare înainte de termenul limită de revocare.

 

Efectele revocării. În cazul în care Utilizatorul se retrage de la înțelegerea contractuală, toate costurile plătite inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare datorate alegerii de către Utilizator a unei metode de livrare diferită decât cea oferită de Pagix), vor fi rambursate cu efect imediat în cel mult patrusprezece zile de la data în care Pagix a primit înștiințarea de retragere. Rambursarea costurilor se va face folosind aceași metodă de plată ca și în cazul tranzacției inițiale, dacă nu există o altă înțelegere încheiată între părți, și în nici un caz aceasta nu va aduce costuri suplimentare pentru Utilizator. În cazul în care Pagix a început construcția website-ului înainte ca Utilizatorul să se retragă de la înțelegere, Utilizatorul va plătii o compensație rezonabilă pentru munca depusă de Pagix până la data trimiterii înștiințări de retragere și această sumă nu va fi rambursată.

Note suplimentare. Dreptul de reziliere va expira prematur dacă la cererea Utilizatorului contractul a fost finalizat de ambele părți înainte ca Utilizatorul să-și exercite dreptul de reziliere. 

 

Politica de confidențialitate


1.1 Obiectul acestei politici de confidenţialitate constituie datele cu caracter personal. Acestea sunt informaţii specifice despre circumstanţele personale sau materiale ale unei persoane fizice identificată sau identificabilă. În aceste definiţii legale se încadrează numele, adresa, adresa de e-mail şi alte informaţii similare.

1.2 Pagix se obligă să respecte legile de protecţie a datelor şi să utilizeze datele încredinţate de clienţi numai în cadrul legilor în vigoare. Această politică de confidenţialitate se aplică numai pentru website-ul www.pagix.ro. Pentru conţinuturile altor website-uri pe care le puteţi accesa prin intermediul hyperlink-urilor externe de pe site-ul nostru, nu avem nici o responsabilitate.

1.3 În cazul în care prezentăm informaţii care nu intră sub incidenţa Legii privind protecţia datelor, de exemplu, cazul persoanelor juridice sau pseudonimelor, aceste condiţii de confidenţialitate nu sunt aplicabile la aceste înregistrări.

1.4 În cazul în care drepturile dumneavoastră sunt afectate de înregistrarea anumitor date, vă rugăm să ne anunțați. Vom șterge imediat toate înregistrările problematice.

1.5 Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal: Când vizitaţi website-ul nostru, serverele salvează temporar și în mod automat Internet Service Provider-ul și anume, domeniul web al companiei. Datele sunt evaluate de noi pentru estimarea utilizării sistemului nostru, pentru a afla mai bine nevoile clienţilor noştri şi pentru elaborarea statisticilor. Toate procedurile şi standardele ridicate de siguranţă sunt respectate. Nu folosim informaţiile colectate în uz personal. În plus, datele cu caracter personal sunt colectate numai în cazul în care utilizatorul le furnizează voluntar. Informaţiile dvs. personale solicitate pentru această utilizare individuală, sunt colectate şi folosite numai în conformitate cu prevederile legale pentru protecţia datelor cu caracter personal. Dacă vom colecta date cu caracter personal, ca parte a înregistrării, date care nu sunt necesare pentru furnizarea serviciului, marcăm acest fapt prin indicaţie voluntară.

1.6 Pagix prelucrează datele cu caracter personal conform Legii Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date modificată şi completată prin Legea nr. 102/2005, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2007; Legea nr. 278/2007. Pagix este înregistrat în cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul 19603.

1.7 Conform Art.12 alin. 1 al prezentei legi în cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, S.C. CYLEX Tehnologia Informaţiei Internaţional SNC este obligată să îi furnizeze următoarele informaţii: scopul prelucrării datelor este cel de servicii de comunicaţii electronice şi marketing. Aceste date nu sunt folosite pentru a distruge sau afecta viaţa intimă, familială și privată; site-ul www.pagix.ro este administrat de către S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL S.N.C.: Sat. Palota 119/A, RO 417516 Palota, ROMÂNIA; categoriile de persoane vizate sunt clienţii/ potenţialii clienţi respectiv consumatori/ potenţiali consumatori. - Datele cu caracter personal prelucrate includ: numele şi prenumele persoanei fizice autorizate în cauză, adresa acesteia, nr. de telefon/ fax, adresa de e-mail. Pagix nu are nici un folos personal din informaţiile colectate aici. În ceea ce privesc detaliile legate de dreptul de acces şi intervenţie a persoanei fizice autorizate la date, acestea sunt prezentate în aceşti termeni.

 

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la colectarea și/sau procesarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați Pagix. Dacă ne trimiteți informații confidențiale, vă rugăm să le trimiteți fie în scris sau prin fax la partenerul Pagix:

 

S.C. Cylex Tehnologia Informației S.N.C

Sat. Palota, nr. 119/A

Cod poștal: 417516

Bihor

România

E-mail: info@cylex.ro


Securitatea datelor cu caracter personal

 

2.1 Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal stă la baza adoptării şi implementării de către S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI INTERNAŢIONAL S.N.C. a măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru păstrarea confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal.

2.2 Folosim toate măsurile tehnice şi organizatorice de securitate pentru a proteja informaţiile de autentificare, parole sau alte date înregistrate în scopuri de securitate, de la manipulare intenţionată sau accidentală, pierdere, distrugere sau acces neautorizat. Metodele utilizate pentru a satisface cerinţele de protecţie sunt cele în conformitate cu standardele general acceptate în domeniu.

Cookies


3. Pentru a face ca vizitele utilizatorului pe website-ul Pagix cât mai atractive se utilizează în unele părţi ale site-ului aşa numitele „cookies“, care se referă la mici fişiere de text generate de servere web şi cu ajutorul browser-ului pe care îl folosiţi, sunt salvate în computerul dvs. În unele locuri utilizăm cookies care sunt bazate pe sesiune. Acestea sunt utilizate pentru a oferi posibilitatea aplicaţilor web să gestioneze statusul vizitatorului online şi să permită navigarea fără probleme între servicii şi conţinutul site-urilor web. Aceste tipuri de cookies, pe termen mai lung, sunt utilizate în special, pentru a pune mereu la dispoziţia utilizatorilor de internet setări recurente pe paginile noastre web. În cazul în care în aceste tipuri de cookies ar trebui salvate date cu caracter personal, vi se va cere în prealabil acordul pentru salvare. Puteţi să setaţi browserul dvs. în aşa fel încât să vă anunţe în prealabil de instalarea tuturor tipurilor de cookies sau să refuze în totalitate acceptarea lor. Refuzul acestor cookies poate genera restricţii de furnizare pe website-urile noastre. 

 

Drepturile de conținut public


4.1 În cazul în care clientul sau utilizatorul introduce un conţinut sau un fişier în zona publică pentru accesare, astfel îi oferă Pagix dreptul la folosirea la nivel mondial a acestor conţinuturi (în totalitate sau în parte), la reproducerea, modificarea, adaptarea şi publicarea acestora, în cazul în care acest lucru este făcut în unicul scop de a prezenta, distribui şi de a promova conţinutul respectiv.

4.2 Acest drept este valabil numai pentru perioada de publicare de către client sau de utilizator. Utilizatorii pot șterge conținutul lor de pe website în orice moment în mod independent de Pagix.

4.3 În cazul în care clientul sau utilizatorul nu deţine dreptul de a publica un conţinut, el trebuie sa se asigure că deţinătorul drepturilor conţinutului a fost de acord cu transferul de drepturi în temeiul dispoziţiilor de mai sus.

4.4 Pentru ca serviciile actuale şi viitoare să răspundă mai bine cerinţelor sale, clientul este de acord ca utilizarea serviciilor va avea loc folosind un pseudonim. Datele autentificate sub un pseudonim în conformitate cu legea nu vor fi fuzionate cu datele deţinătorului de pseudonim. Pagix foloseşte aceste protocoale doar în scop propriu şi în interesul clienţilor săi pentru a dezvolta noi servicii. Nu are loc un transfer de date cu caracter personal către terţi.


Soluţionarea online a litigiilor

 

În cazul în care aveţi o plângere referitoare la cumpărăturile online efectuate şi nu doriţi să apelaţi la judecată, Soluţionarea Online a Litigiilor vă oferă posibilitatea de a ajunge la un compromis amiabil, în afara sălii de tribunal. Dorim să vă informăm despre existenţa următoarei platforme online: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Vă rugăm să ţineţi cont că în prezent sistemul nu conţine entităţi de soluţionare brevetate de UE pentru fiecare sector economic din România.

 

Palota, 2013

 

S.C. Cylex Tehnologia Informației Internațional S.N.C.

Sat. Palota, nr. 119/A

417516 Palota

România